Tank Drum TD5

Tank drum

Tank Drum — akebono

Tank drum nas­tro­jony w dźwięki skali akebono