Tank Drum TD5

Tank drum

Tank Drum – akebono

Tank drum nastrojony w dźwięki skali akebono