Duża kalimba

Kalimba chromatyczna

Kalimba chro­maty­czna                                     Dźwięki: 24 począwszy od “d” Sze­rokośc: 16 cm Dłu­gośc:...

Read More

Kalimba Chromatyczna “24”

Kalimba 20 K7a

    DREWNO: dąb SKALA: pen­ta­tonika C-minor DŹWIĘKI: lewa strona: C,D,E,G,A — c,d,e,g,a, prawa strona: c,d,e,g,a — c1,d1,e1,g1,a1 SZEROKO...

Read More

Kalimba k7