Chromatyczna

Kalimba chromatyczna

Kalimba chro­maty­czna                                     Dźwięki: 24 począwszy od “d” Sze­rokośc: 16 cm Dłu­gośc:...

Read More

Kalimba Chromatyczna “24”