Strój: pentatonika Drewno: dąb Szerokość: 12 cm Długość: 19 cm Wysokość: 2.5 cm Dźwięki: E,G,A,c,d,e,g,a,c1,d1,e1,g1  ...

Read More

Kalimba k5