Tank Drum

Bombidło

Tank Drum

Tank Drum. Osiem dźwięków nastrojonych w pentatonikę