Tank Drum

Bombidło

Tank Drum

Tank Drum. Osiem dźwięków nas­tro­jonych w pentatonikę